CIZINECKÉ PRÁVO

Poskytuji imigračněprávní poradenství pro podniky, jejich zaměstnance či členy statutárních orgánů, a rodinné příslušníky těchto osob. Asistuji klientům při relokaci do České republiky, ale také do zahraničí.  

Díky detailním znalostem pracovního a korporátního práva umím Vaši situaci posoudit komplexně a zvolit nejvhodnější imigračněprávní strukturu. Ve spolupráci s daňovými poradci (na Vaši žádost) pak neopomenu ani dopad do daňových povinností.  

S čím konkrétně Vám mohu pomoci?

Jste občan/ka třetí země? 

 • schengenské vízum k pobytu do 90 dnů
 • dlouhodobé vízum a dlouhodobý pobyt nad 90 dnů
 • zaměstnanecká karta
 • modrá karta
 • vyslání k výkonu práce na území České republiky
 • trvalý pobyt
 • státní občanství
 • vyslání na území ČR

Jste občan/ka EU/EHP (vyjma ČR)?

 • přechodný pobyt
 • trvalý pobyt
 • státní občanství
 • vyslání k výkonu práce na území České republiky

 Jste občan/ka ČR?

 • zprostředkování kontaktu nebo koordinace obstarání příslušných imigračněprávních povolení v cílové zemi
 • trvalý pobyt v cílové zemi
 • státní občanství cílové země
 • vyslání k výkonu práce na území cílové země

Jak má asistence vypadá?

 • připravím harmonogram jednotlivých kroků a seznam potřebných dokumentů
 • pomohu Vám s obstaráváním podkladů (včetně apostil a superlegalizace)
 • budu za Vás komunikovat s českými úřady (vyjma případů vyžadujících osobní kontakt žadatele)
 • pomohu Vám se zajištěním úředních překladů do českého jazyka, popř. jazyka cílové země 
 • pomohu Vám se splněním notifikační povinnosti při zahájení a ukončení zaměstnávání