KORPORÁTNÍ PRÁVO & CORPORATE GOVERNANCE 

Ačkoliv oblast korporátního práva není mojí hlavní doménou, získala jsem s jeho vybranými otázkami rovněž četné zkušenosti, neboť úzce souvisí s mojí hlavní specializací.  

Jedná se zejména o: 

  • změny v osobách statutárních orgánů (jednání valné hromady, rozhodnutí jediného společníka)
  • smlouvy o výkonu funkce
  • analýzy a prevence souběhu výkonu funkcí 
  • nastavení corporate governance