Komerční sféra:

  • specializovaná školení pro personalisty (na míru dle potřeb dané společnosti)
  • Komora soudních tlumočníků České republiky
  • Nizozemská obchodní komora 
  • Verlag Dashöfer


Akademická půda:

  • Vysoká škola obchodní v Praze: Pracovní právo (2022 - doposud)
  • Vysoká škola ekonomická v Praze, International School of Business and Management: Corporate Governance v rámci MBA programu (2018 - 2021)
  • Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci: Klinika pracovního práva (2013 - 2020), Kurz právnických dovedností (2022 - doposud)
  • Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně: Právo obchodních korporací v praxi - vybrané otázky pracovního práva (2013 - 2020)