Mezi mé dosavadní nejvýznamnější právní projekty patří:

 • pracovněprávní poradenství výrobním společnostem především ze segmentů automotive a telekomunikací s veškerou pracovněprávní agendou
 • komplexní pracovněprávní poradenství školským subjektům
 • komplexní pracovněprávní poradenství při zřizování zastoupení zahraniční banky v ČR, včetně právní analýzy přeshraničních prvků pracovního práva a přípravy relevantní smluvní dokumentace
 • komplexní právní poradenství dceřiné společnosti nadnárodní korporace podnikající v oblasti cateringu při vyšetřování podezření na porušení protikorupčních a dalších právních předpisů (včetně aspektů FCPA v kontextu českého prostředí) a navazující komplexní asistence při ukončení spolupráce se členy top managementu
 • komplexní pracovněprávní poradenství dceřiné společnosti přední zahraniční banky při ukončování spolupráce s manažery (v souběhu funkcí manažerské pracovněprávní pozice a jednatelství, resp. prokury), včetně přípravy smluvní dokumentace
 • pracovněprávní poradenství prodávajícímu při prodeji skupiny konkurenční farmaceutické společnosti
 • pracovněprávní poradenství při nastavování operativy v rámci JV
 • právní poradenství při vyjednávání smlouvy o outsourcingu a souvisejícím přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů (včetně přípravy smluvní dokumentace)
 • komplexní právní poradenství při insourcingu a souvisejícím přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů (včetně přípravy smluvní dokumentace)
 • pracovněprávní poradenství při změně organizační struktury zaměstnanců, včetně přípravy smluvní dokumentace, a při nastavování vztahu s top manažerem – jednatelem, včetně přípravy smluvní dokumentace
 • právní poradenství při implementaci opčních plánů mateřské společnosti (USA) v dceřiných společnostech v ČR
 • poradenství v oblasti personální a mzdové agendy a komplexní právní poradenství v souvislosti s přípravou pracovněprávní dokumentace, včetně poradenství při zakládání a ukončování pracovních poměrů
 • zastupování ve správním řízení vedeném proti klientovi v souvislosti s umožněním výkonu nelegální práce
 • komplexní pracovněprávní poradenství obchodnímu řetězci, včetně poradenství při přebírání nově získaných prodejen konkurenta, poradenství při jednáních s odborovými organizacemi a řešení ukončování pracovních poměrů, pracovněprávní poradenství při nastavení vztahů se zaměstnanci vyslanými ze zahraničí k výkonu práce v ČR
 • zastupování výrobní společnosti ze segmentu automotive při kolektivním vyjednávání s odborovou organizací
 • právní podpora přednímu světu provozovateli e-shopu při kolektivním vyjednávání s odborovou organizací
 • imigračněprávní poradenství při zajišťování víz pro zaměstnance zahraniční společnosti vyslané do ČR v rámci outsourcingu služeb